Експлоатация на акумулатора в автомобила към начало

Експлоатация на акумулатора в автомобила

  • Номиналният капацитет на акумулатора, стартовият ток, размерите и приложението, трябва да съответстват на изискванията на автомобила.
  • При обслужваеми акумулатори е необходимо да се контролира нивото на електролита. При ниво по-ниско от указаното с маркировка, акумулаторът трябва да бъде допълнен с дестилирана вода. За предпочитане е това да се прави през лятото.
  • Трайността на стартерната батерия до голяма степен се определя от зареждането й в МПС /моторното превозно средство/.
  • Напрежението на зарядната система на автомобила, измерено върху полюсите при работещ двигател и включени консуматори, трябва да е в следните граници:
  • За 6V инсталация – 6,9V-7,2V
  • За 12V инсталация – 13,8V-14,4V

Внимание! Презареждането съкръщава живота на акумулатора. Недозареждането го изтощава и не изпълнява предназначението си. Следва периодически да се прави проверка и в случай на отклонение от нормите да се отремонтира зарядната система на автомобила.

  • При дълбоко разреден акумулатор да не се стартира двигателя с помощ на друг автомобил чрез изтегляне или бутане, защото това може да доведе до пълното унищожаване на акумулатора, поради факта, че след стартирането, протича ток на зареждане неколкократно по-висок от допустимата стойност.
  • Ако настъпи дълбоко разреждане на акумулатора, той трябва да се зареди в най-кратки срокове.
  • Поддържайте акумулатора винаги в заредено състояние!

Внимание! Съхраняването на акумулатор в разредено състояние предизвиква сулфатизация на плочите, а при ниски температури води до замръзване на електролита и разрушаване на батерията!
 
Съвет: Ако по една или друга причина автомобилаът не се кара често или се кара на кратки разстояния, през 1,5-2 месеца слагайте акумулатора на зарядно устройство, за да го запазите по-дълго време здрав! По възможност съхранявайте батерията в прохладно и проветриво помещение при температура от 0оС до 30оС.

  • Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори не трябва да бъде по-голяма от 50mA, надвишаването на допустимата стойност води до разреждане на батерията.