Зареждане на акумулатор със зарядно устройство към начало

Зареждане на акумулатор със зарядно устройство

  • Зареждането се извършва извън автомобила.
  • Ако акумулаторът е обслужваем, се отвинтват капачкие и се проверява нивото на електролита. При ниво по-ниско от указаното с маркировка, акумулаторът трябва да се долее с дестилирана вода. Не се отнася за херметически затворени /необслужваеми/ акумулатори!

Внимание! При обслужваем акумулатор капачките не се завинтват до края на зареждането.

  • Положителният извод на зарядното трябва да бъде включен към положителния полюс на акумулатора, а отрицателният към отрицателния полюс. Неправилното свързване води до повреждане на батерията!
  • Максималният ток на заряд не трябва да надвишава 1/10 от капацитета на акумулатора. Пример: Акумулатор 12V/60Ah, необходимият ток на заряд е 6А.
  • Периодично се следи батерията да не загрее, ако това се случи, се изключва от зарядното устройство и зареждането се възобновява след 1 час.
  • Зареждането продължава, докато клетките не започнат бурно да кипят.
  • При херметически затворени /необслужваеми/ акумулатори, зареждането продължава до достигане на 12,6V-12,8V в покой.

Внимание! Акумулаторът трябва да престои минимум 1 час, преди да се монтира в автомобила.