Услуги към начало

Услугите, които извършваме са:

  • монтаж на акумулатори
  • проверка на зарядната система на автомобила
  • проверка за утечка на ток
  • проверка на акумулатор
  • доливане с дестилирана вода на акумулатор
  • заверка на гаранционна карта
  • гаранционно и извън гаранционно обслужване на акумулатори
  • зареждане на акумулатор
  • отливане на полюси на акумулатори
  • консултации за избор на най-подходящата батерия